4 Nisan 2015 Cumartesi

Arena Simülasyonda CREATE Modülü

create_simgeBu modül, bir simülasyon modelinde varlıklar için başlangıç noktası tasarlar. Varlıklar, bir program kullanılarak ya da gelişler arası zamana dayanarak oluşturulur. Varlıklar, sistem içinden sürecin başlamasından sonra modülden ayrılırlar. Bu varlık tipi bu modülde belirtilmiştir. Simgesi yandaki gibidir.

 

create_modulu

CREATE MODÜLÜ ÖZELLİKLERİ


Name: Modülün isim olarak belirtecidir. Verilen isim modülün üzerinde görülür.

Entity Type: Entity tipine isim verilir.
Type: Varış tipleri üretilir.
Varış Tipi İçerikleri:

Random (Ortalaması kullanıcı tarafından belirlenen üstel (Exponential) dağılımı kullanır).
Schedule (Ortalaması Schedule modülü ile belirlenen üstel (Exponential) dağılımı kullanır),
Constant (Kullanıcı tarafından belirlenen sabit bir değerdir.),
Expression (birçok dağılımın yer aldığı listedir).


Value: Eğer type olarak Random seçilmişse üstel dağılımın ortalamasının belirlendiği yerdir.
Veya type Constant seçilmişse varışlar arası zaman için sabit bir değerin belirlendiği yerdir. Value type Random veya Constant seçilirse aktif hale gelir.

Schedule Name: Type olarak Schedule seçilirse aktif hale gelir ve kullanılacak Schedule’ın ismi belirtilir.

Expression: Type olarak Expression seçilirse aktif hale gelir ve varışlar arası zaman için herhangi bir dağılım veya değer belirlenebilir.

Units: Varışlar ve ilk entitynin oluşturulması için kullanılan zaman birimidir (zaman birimi olarak saniye, dakika, saat ve gün seçilebilir). Type Schedule seçilirse kullanılamaz.

Entities per Arrival: Her bir varış için, sisteme giren entity sayısıdır.

Max Arrivals: Bu modülün oluşturacağı maksimum entity sayısı belirlenir. Belirlenen değer aşıldığında yeni bir entity oluşturulmaz.

First Creation: Entitynin sisteme gönderilmesi için başlangıç zamanı belirlenir. Type Schedule seçilirse kullanılamaz.


ÖRNEK- RASSAL VARIŞLAR


Name : Accounts Receivable
Entity Type : Document
Type : Random
Value : 8
Units : hours
Entities per Arrival : UNIF(2,8)
Max Arrivals : Infinite
First Creation : 4
Burada Accounts Receivable (borçlular hesabı) isimli CREATE modülü ile entity tipinin doküman olduğu ve entitylerin sisteme ortalaması 8 saat olan üstel dağılımla geldiği görülmektedir. Her bir varışta sisteme giren entity sayısı (Entities Per Arrival) alt değeri 2, üst değeri 8 olan düzgün dağılımla belirlenmektedir. İlk doküman grubu simulasyon çalışmasının 4’üncü saatinde oluşturulacaktır.

0 yorum:

Yorum Gönder