25 Aralık 2015 Cuma

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN TÜRLERİ

Bilişim sistemleri kuruldukları yere göre işlevleri farklılaşabilir.

• Karar destek sistemleri 
Bir karar destek sistemi çalışma ve istatiksel tahminler ve veri modelleri oluşturan verileri analiz ederek kararlar almalarına yardımcı olur. Bu sistem yöneticilerin kararını değiştirmek yerine destek veriyor. Bir KDS harici verileri kullanırken sorunları çözmeye yardımcı olur.

 • Hareket işleme sistemleri 
 Bir hareket işleme sistemi toplamak, süreç, mağaza, ekran değiştirmek veya işlemleri iptal için bir yol sağlar. Bu sistemlerin çoğu çoklu işlemlerin aynı anda gerçekleşmesine imkân sağlar. Bu sistem genellikle veri toplayan bu tür fatura, maaş, envanter özetleri, imalat programları, ya da çek kayıtlarından olarak raporlar üretmek için veri tabanlarında saklanır.

 • Örgütlerde bilgi sistemi 
 Bu bilgi sistemi, gerçek zamanlı bir organizasyona yararlı ve doğru bilgi vermek için mağaza süreçlerin verilerini toplar. Bu bilgi sistemi, insan ve makinelerden toplanan süreç, çıktı ve mağaza veri bilgilerini kapsamaktadır. Ayrıca ağlarda alınan ve verilen verileri yöneten prosedürler ele alınır.

• Yönetim bilişim sistemleri 
 Yönetimsel Bilişim sistemi işlemler sırasında verileri toplar ve bu elde edilen verileri yorumlar. Yöneticilerin soruları yanıtlayan raporlar ve istatistikler oluşturmaya yarar.

 • Uzman Sistemler ve Yapay Sinir Ağları 
 Uzman sistemler, bilgi tabanlı bilgisayar sistemlerindeki veri analizi tasarımı ve ürün tavsiyeler, tanı ve kararları kontrol eder. Yapay sinir ağı sistemi bilgisayarı kullanarak bir insanın yorumlayabileceği verileri öğrenir ve hatırlar.